Zasady rekrutacji

Jeszcze możemy kilka zdeterminowanych osób przyjąć na specjalizację Charakteryzacja i wizaż , Projektowanie ubioru , Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku do szkoły zaocznej – szczegóły pod tel 602740069. Zapraszamy :)

Zapraszamy do szkoły i namawiamy na osobisty kontakt ( też wizytę ) w sprawie planowanej nauki w naszej policealnej szkole charakteryzacji , szkole wizażu , szkole projektowania mody , szkole stylizacji , aby uzyskać szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji .
tel.602740069 ( czynny w tygodniu , w godzinach biurowych ). Nieczynny w niedziele i święta .

Zapraszamy wszystkich pragnących zrealizować swoje marzenia o zdobyciu ciekawego zawodu charakteryzatora , wizażysty , stylisty , projektanta mody czy grafika komputerowego. Artystyczna szkoła policealna , studium plastyczne to dobry wybór dla niecierpliwych , a pracowitych . W intensywne dwa lata praktycznych ćwiczeń ( jest ich w sumie więcej niż na artystycznych wyższych studiach !) zdobędziesz niezbędne kwalifikacje do wykonywania wymarzonego zawodu . A dyplom szkoły artystycznej z uprawnieniami szkoły publicznej otwiera Ci drogę do pracy na całym świecie .Są kraje ( zwłaszcza Unii Europejskiej , Stany Zjednoczone oraz Australia ) gdzie zawody artystyczne objęte są ochroną zawodu i bez dyplomu studium z uprawnieniami publicznymi nie można podjąć pracy .

Należy złożyć osobiście (Studio Sztuki, ul. Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa) następujące dokumenty:

 • podanie (kartę przyjęcia) z podstawowymi danymi osobowymi (prosimy wypełniać drukiem)
 • 3 zdjęcia (w tym jedno na kartę przyjęcia)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpis lub poświadczoną kopię)
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w artystycznej szkole policealnej lub po prostu w Studio Sztuki
 • opłacić wpisowe
 • Ważne : jeżeli nie możesz uczyć się w tygodniu albo masz 23 lata lub więcej to zapraszamy do szkoły zaocznej .

  W ciągu roku szkolnego zapraszamy na nieodpłatne konsultacje (należy umówić się telefonicznie).

  Matura w artystycznych szkołach policealnych , w studium plastycznym nie jest wymagana.
  Oceny maturalne nie decydują o przyjęciu do szkoły.

  Osoby zdecydowane prosimy o jak najszybsze wpłacanie wpisowego  w kasie szkoły lub na konto: BZ WBK S.A. 92 1090 1030 0000 0000 0401 5413   w celu zarezerwowania miejsca w wybranej grupie.

  Osoby niepracujące mogą starać się o refundację kosztów kształcenia w Urzędzie Pracy .

  Telefon – „zielona linia” Urzędu Pracy: 19524
  PEFRON również refunduje koszty kształcenia w naszej plastycznej szkole policealnej .
  Urzędy Gmin ( miejsca zamieszkania kandydata ) przyznają niewielkie stypendia ( dopłaty) dla osób w trudnej sytuacji finansowej.

  Zapraszamy osobiście do odwiedzenia szkoły i obejrzenia prac uczniów, którzy czasami nie wierzyli, że są tacy zdolni. Ty także wszystkiego się nauczysz. Zrealizujesz marzenia.

  Szkoła jest otwarta dla zwiedzających w godzinach pracy sekretariatu (bez piątków) .

  Serdecznie zapraszamy ! Każdy , kto pragnie zostać charakteryzatorem , wizażystą , stylistą fryzur u nas zrealizuje swoje marzenia o prawdziwej szkole charakteryzacji , szkole wizażu i szkole stylizacji fryzur ! Wielu najlepszych u nas zaczynało swoją karierę .