Zasady rekrutacji

Następna  szansa na zapisy do naszej  policealnej szkoły charakteryzacji i szkoły wizażu  , policealnej szkoły projektowania ubioru , policealnej szkoły stylizacji kostiumu i kreacji wizerunku

już w styczniu 2019 r. na semestr wiosenny – możliwa nauka w szkole dziennej  i szkole zaocznej .

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-15.00 .

Jeżeli to konieczne – zadzwoń – umówimy się z Tobą w innym terminie 🙂 tel.602 74 00 69 – po południu lub w sobotę !

Ze względu na  praktyczne zajęcia  podczas nauki charakteryzacji , wizażu , stylizacji i projektowania mody liczba miejsc w grupach jest ograniczona . Nie zwlekaj z zapisem 🙂

Zapraszamy do naszej artystycznej  szkoły policealnej  , studium plastycznego dającego tytuł artysty Plastyka w określonej specjalizacji zawodowej  : charakteryzacji i wizażu , projektowania ubioru lub stylizacji kostiumu i kreacji wizerunku . Namawiamy na osobisty kontakt ( też wizytę ) w sprawie planowanej nauki w naszym studium  charakteryzacji ,  studium wizażu , studium projektowania mody , studium  stylizacji , aby uzyskać szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji , które są specyficzne dla każdej specjalizacji  zawodowej ! A także aby porozmawiać o swoich marzeniach i planach zawodowych .

Zapraszamy wszystkich pragnących zrealizować swoje marzenia o zdobyciu ciekawego zawodu charakteryzatora , wizażysty , stylisty , projektanta mody .  Artystyczna szkoła policealna , studium plastyczne to dobry wybór dla niecierpliwych , a pracowitych . W intensywne dwa lata praktycznych (! ) ćwiczeń ( jest ich w sumie dużo , dużo  więcej niż na artystycznych wyższych studiach ! ) zdobędziesz niezbędne kwalifikacje do wykonywania wymarzonego zawodu . A dyplom szkoły artystycznej z uprawnieniami szkoły publicznej otwiera Ci drogę do pracy na całym świecie . Są kraje  ( zwłaszcza Unii Europejskiej , Stany Zjednoczone oraz Australia ) gdzie zawody artystyczne objęte są ochroną zawodu i bez dyplomu studium z uprawnieniami publicznymi nie można podjąć pracy .

Podczas rekrutacji  należy złożyć osobiście (Studio Sztuki, ul. Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa) następujące dokumenty:

  • podanie (kartę przyjęcia) z podstawowymi danymi osobowymi (prosimy wypełniać drukiem)
  • 3 zdjęcia (w tym jedno na kartę przyjęcia )
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpis lub poświadczoną kopię)
  • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w artystycznej szkole policealnej lub po prostu w Studio Sztuki
  • opłacić wpisowe
  • uwaga: możesz zaplanować u nas wizytę , a dokumenty donieść później 🙂 byle przed rozpoczęciem nauki.

W ciągu roku szkolnego zapraszamy na nieodpłatne konsultacje (należy umówić się telefonicznie).

Matura w artystycznych szkołach policealnych , w studium plastycznym nie jest wymagana.
Oceny maturalne nie decydują o przyjęciu do szkoły.

Osoby zdecydowane prosimy o jak najszybsze wpłacanie wpisowego  w kasie szkoły lub na konto: BZ WBK S.A. 92 1090 1030 0000 0000 0401 5413   w celu zarezerwowania miejsca w wybranej grupie.

Osoby niepracujące mogą starać się o refundację kosztów kształcenia w Urzędzie Pracy .

Telefon – „zielona linia” Urzędu Pracy: 19524
PEFRON również refunduje koszty kształcenia w naszej plastycznej szkole policealnej .
Urzędy Gmin ( miejsca zamieszkania kandydata ) przyznają niewielkie stypendia ( dopłaty) dla osób w trudnej sytuacji finansowej.

Zapraszamy osobiście do odwiedzenia szkoły i obejrzenia prac uczniów, którzy czasami nie wierzyli, że są tacy zdolni. Ty także wszystkiego się nauczysz. Zrealizujesz marzenia.

Szkoła jest otwarta dla zwiedzających w godzinach pracy sekretariatu (bez piątków) .

Serdecznie zapraszamy ! Każdy , kto pragnie zostać charakteryzatorem , wizażystą , stylistą fryzur  , projektantem mody  i stylistą u nas zrealizuje swoje marzenia o prawdziwej szkole charakteryzacji , szkole wizażu (  w tym i szkole stylizacji fryzur ! ) Wielu najlepszych u nas zaczynało swoją karierę . Studio Sztuki  to prawdziwa szkoła charakteryzacji filmowej , szkoła wizażu i kreacji wizerunku , szkoła projektowania mody  , szkoła stylizacji .